Aplicació de qualsevol tipus de recobriment tant en base aigua, base dissolvent o 100% sòlids, per assolir l'acabat i durabilitat desitjats.
La metal·lització ens permet aconseguir gruixos de més de 200 micres i pintar-ho posteriorment amb una adherència del 100%, obtenint una gran protecció anticorrosiva.
El granallat és idoni per a acers per decapar l'òxid, calamina... alhora d'aconseguir rugositat superficial per millorar l'adherència del recobriment posterior: galvanitzat, metal·litzat, pintura, etc.